Możliwość kontroli zleceń oraz danych klienta z dowolnego komputera z dostępem do internetu.Przypisywanie zlecenia do pracownika lub swobodne przekazywanie zleceń pośród podwykonujących.


Dostęp do bazy klientów oraz wszystkich zleceń klienta określonych datami.


Kontrola bierzących płatności oraz zaległości płatniczych.